Spreekuur huisartsen

Het spreekuur is alleen op afspraak.
Voor het maken van afspraken kunt u elke werkdag van 8.30 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur bellen met het telefoonnummer 0115-441356. Voor uw afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven aan de assistente.

Als u nog op dezelfde dag terecht wilt, bel dan zo vroeg mogelijk!

Drs. De Smet: maandagochtend, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag.
Drs. Kreulen: maandag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdag.

Triage
De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de benodigde tijd en urgentie kan beoordelen.
Om een juiste inschatting te maken worden er enkele vragen gesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt ingeschat of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak gepland moet worden of dat u geholpen kunt worden met een zelfzorgadvies (bijv. neusverkoudheid).
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze manier van werken.

Wilt u meer weten over triage bekijk dan het filmpje.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
8.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur
Van 12.00 – 14.00 is de praktijk gesloten behoudens voor spoed.

Woensdagmiddag gesloten behoudens voor spoedmedicatie.

Adres

Bernhardstraat 1, 4542 AX Hoek
0115-441356

Back to Top