Uitwisselen medische gegevens

Volg je zorg

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen moet gaan halen? Uw apotheekhoudende huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt uw toestemming regelen door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier  in te leveren bij de huisartsenpraktijk. U kunt uw toestemming ook online regelen via www.volgjezorg.nl, zoekterm “Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hoek”.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
8.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur
Van 12.00 – 14.00 is de praktijk gesloten behoudens voor spoed.

Woensdagmiddag gesloten behoudens voor spoedmedicatie.

Adres

Bernhardstraat 1, 4542 AX Hoek
0115-441356

Back to Top