Chronische zorg

De huisartsen van Dokterspost Hoek werken binnen de praktijk en extern samen met specialistische zorg- en hulpverleners. Deze praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (POH) zijn opgeleid om mensen met een chronische ziekte te begeleiden.

Hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol
De POH inventariseert en helpt de risicofactoren voor hart- en vaatziekten te beperken. Dit wordt ook wel cardiovasculair risicomanagement genoemd (CVRM). Ze verzorgt de controles van de patiënten die bekend zijn met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, bespreekt de laboratoriumuitslagen en geeft informatie over voeding, gewicht en beweging. Ook hier overlegt de POH indien nodig met de huisarts omtrent medicatie.

Diabetes
De POH helpt diabetespatiënten om te gaan met hun ziekte nadat de diagnose is gesteld. Ze geeft informatie over tabletten, insuline, bloedsuikerwaarden, insuline-pen, zelfcontrole en -regulatie en over reizen met diabetes.De POH  beoordeelt de bloedglucose, gewicht, bloeddruk, eventuele klachten en de uitslag van het bloedonderzoek. Ook geeft zij informatie over voetverzorging, controle door de oogarts en complicaties van diabetes.
Zo nodig overlegt de POH met uw huisarts of diabetesverpleegkundige over aanpassing van medicatie of behandeling. 1x per zes weken is diabetesverpleegkundige, Chris Vereecken, in de praktijk om complexe diabetespatienten te behandelen.
Meer informatie vindt u op de website van het Diabetesfonds.

COPD
De POH zorgt voor de periodieke controle van COPD-patiënten. Naast aandacht voor de persoonlijke situatie en beleving van de ziekte, komen onder andere het ziektebeeld, medicijngebruik, inhalatietechniek, conditie, beweging, gewicht, voeding, prikkels en allergieën aan de orde. Zo nodig overlegt de POH met uw huisarts.
Meer lezen over COPD? Kijk op www.longfonds.nl.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
8.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur
Van 12.00 – 14.00 is de praktijk gesloten behoudens voor spoed.

Woensdagmiddag gesloten behoudens voor spoedmedicatie.

Adres

Bernhardstraat 1, 4542 AX Hoek
0115-441356

Back to Top