Ziektebriefje grensarbeiders/ Medische verklaringen – Dokterspost Hoek – Hoek

Moet ik naar de dokter?

Ziektebriefje grensarbeiders/ Medische verklaringen

Woont u in Nederland en werkt u in België? Als u minimaal 1 keer per week reist tussen uw woon- en werkland, bent u een zogenoemde grensarbeider.

Ziektebriefje

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven als u ziek bent. In de praktijk kan dit niet, omdat Nederlandse artsen deze NIET mogen geven (zie ook www.knmg.nl).

Meldt u zich eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij het UWV (telefoon werknemers +31 88 898 20 01). Vermeld bij welke mutualiteit u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Hierna ontvang u een brief van het UWV die u kunt gebruiken als ziektebriefje voor uw Belgische werkgever.
U heeft dus GEEN ziektebriefje meer nodig van uw huisarts.
Meer informatie kunt u vinden op de site van het UWV.

Medische verklaringen

Sommige instanties (bijvoorbeeld scholen, gemeentes, woningbouwverenigingen, sportclubs, annuleringsverzekering en instanties als het UWV) vragen bij een ziekmelding een verklaring van de behandelend arts ter bevestiging van de ziekmelding. Dit soort verklaringen mogen niet door de behandelend arts afgegeven worden. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de artsenorganisaties en deze instanties.

In Nederland is er scheiding van beoordeling en behandeling. De behandelend arts kan geen onafhankelijk oordeel geven. Hij/zij moet immers altijd de zijde van de patiënt kiezen. Daarom mag van de behandelend arts geen verklaring gevraagd worden, die kan leiden tot voordeel of nadeel voor de patiënt. Als er beslist een medisch oordeel moet komen, moet dat door een onafhankelijk arts gebeuren, aangewezen door de vragende instantie.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als u verklaart dat u ziek bent, moet de instantie die een verklaring vraagt, dat geloven. Dit moet voldoende zijn. Als de vragende instantie u niet gelooft, moet die instantie een onafhankelijke arts (niet een behandelaar) aanwijzen om te beoordelen of uw verhaal klopt. De beoordelend arts, meestal medisch adviseur genoemd, moet u dan (schriftelijke) vragen stellen en eventueel onderzoeken. Soms heeft die beoordelend arts (medisch adviseur) informatie nodig van uw behandelend arts (uw huisarts of eventuele specialist). De beoordelend arts (dus niet de instantie) mag dan met uw toestemming informatie bij uw behandelend arts, bijvoorbeeld uw huisarts, opvragen. Zij mogen alleen feitelijke informatie opvragen.  ( zie ook bovenstaande link van de KNMG).