Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg – Dokterspost Hoek – Hoek

Moet ik naar de dokter?

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Dokterspost Hoek werkt samen met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ),
Petra Kik. Spreekuren zijn op dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend.

Ze begeleidt en behandelt mensen met allerhande psychische problemen. Te denken valt aan burn-out, scheidingsproblematiek, maar ook aan angst- en depressieve klachten.

Doordat er wekelijkse spreekuren zijn binnen de praktijk, is ze laagdrempelig en snel te bereiken.
De consulten vallen onder de reguliere huisartsenzorg waardoor ze volledig worden vergoed.

Ze overlegt indien nodig met de huisarts, bijvoorbeeld met de vraag tot start van medicijnen of voor een doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater.